183 lượt xem

Hướng dẫn lập bảng cân đối tài khoản theo thông tư 200

Hiện nay bảng cân đối tài khoản theo thông tư 200 đang được rất nhiều người quan tâm. Chính vì vậy mà bài viết sau đây của thiennhan.info sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết về bảng cân đối tài khoản theo thông tư 200.

Bảng cân đối tài khoản theo thông tư 200 là gì?

Mẫu bảng cân đối tài khoản theo thông tư 200 chính là bảng tổng hợp tất cả các tài khoản phát sinh trong kỳ hạch toán của doanh nghiệp. Bảng cân đối tài khoản này nhằm thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ của những tài khoản đó.

Hướng dẫn lập bảng cân đối tài khoản theo thông tư 200

Bảng cân đối tài khoản theo thông tư 200 còn phản ánh tổng quát tình hình tăng giảm và hiện có về tài sản cũng như nguồn vốn của đơn vị trong kỳ báo cáo. Và đây chính là căn cứ để kiểm tra việc ghi chép trên sổ kế toán tổng hợp, đồng thời đối chiếu và kiểm soát số liệu ghi trên báo cáo tài chính.

Cách để lập bảng cân đối tài khoản theo thông tư 200?

Sau đây sẽ là cách lập bảng cân đối tài khoản theo thông tư 200 cụ thể, chi tiết mà bạn có thể tham khảo:

CỘT NỘI DUNG CÁCH GHI
Cột A Số hiệu tài khoản Ghi số hiệu tài khoản của tất cả các tài khoản cấp 1 mà đơn vị đang sử dụng và thêm một số tài khoản cấp 2 cần phân tích.
Cột B Tên tài khoản kế toán Ghi tên tài khoản của tất cả các tài khoản cấp 1 mà các đơn vị đang sử dụng và một số tài khoản cấp 2 cần phân tích.
Cột 1, 2 Số dư đầu kỳ Ghi số dư đầu kỳ báo cáo. Số liệu này để ghi vào các cột này được căn cứ vào dòng số dư đầu kỳ báo cáo trên Sổ Cái hoặc là căn cứ vào phần “Số dư cuối kỳ” của Bảng cân đối tài khoản kỳ trước.
Cột 3, 4 Số phát sinh trong kỳ Phản ánh tổng số phát sinh Nợ và sẽ tổng số phát sinh Có của các tài khoản trong kỳ báo cáo. Số liệu ghi vào phần này sẽ được căn cứ vào dòng “Cộng phát sinh luỹ kế từ đầu kỳ” của từng tài khoản tương ứng trên Sổ Cái.
Cột 5, 6 Số dư cuối kỳ Phản ánh số dư vào ngày cuối cùng của kỳ báo cáo. Số liệu để được ghi vào phần này được căn cứ vào số dư cuối kỳ báo cáo trên Sổ Cái hoặc có thể được tính căn cứ vào các cột số dư đầu kỳ (cột 1, 2). Và số phát sinh trong kỳ (cột 3, 4) trên bảng cân đối tài khoản trong kỳ này. Số liệu ở cột 5, 6 sẽ được dùng để lập bảng cân đối tài khoản của kỳ sau.

Một số điều các bạn cần lưu ý khi lập bảng cân đối tài khoản theo thông tư 200:

  • Bảng cân đối tài khoản sẽ được lập dựa trên Sổ Cái và bảng cân đối tài khoản kỳ trước.
  • Trước khi lập bảng cân đối tài khoản và phải hoàn thành việc ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp. Ngoài ra còn phải thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các sổ có liên quan.
  • Sau khi ghi đủ các số liệu có liên quan đến các tài khoản và phải thực hiện tổng cộng bảng cân đối phát sinh các tài khoản. Số liệu trong bảng cân đối tài khoản phải đảm bảo tính cân đối bắt buộc đó là: Tổng số dư Nợ (cột 1), Tổng số dư Có (cột 2), Tổng số phát sinh Nợ (cột 3), Tổng số phát sinh Có (cột 4), Tổng số dư Nợ (cột 5) Tổng số dư Có (cột 6).

Trên đây là những thông tin bổ ích về Bảng cân đối tài khoản theo thông tư 200 cũng như cách lập bảng đơn giản mà chúng tôi gửi đến bạn. Hy vọng với những kiến thức trên sẽ hỗ trợ tốt nhất cho việc làm kế toán của bạn.