40 lượt xem

Cách vẽ biểu đồ, đồ thị trong Word và Word 365 | Thiennhan

Biểu đồ trong tài liệu Word của bạn giải quyết tất cả thông tin của bạn theo cách trực quan và sinh động hơn so với cách hiển thị truyền thống. Bạn có thể thấy nhiều loại biểu đồ trong cuộc sống hàng ngày của mình, chẳng hạn như biểu đồ thanh, biểu đồ hình tròn, biểu đồ, v.v. Tin tốt là bạn có thể vẽ các loại biểu đồ khác nhau trong Microsoft Word chỉ bằng một vài cú nhấp chuột đơn giản. Đây là bài viết hướng dẫn Cách tạo biểu đồ trong Word Giản dị.

GHI CHÚ: Bài viết này áp dụng cho Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010 và Word 365 cho Mac.

Cách vẽ biểu đồ trong Word 365 cho Mac

Tạo và tùy chỉnh biểu đồ trong Word cho Mac có thể được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Khởi động tài liệu Word mà bạn muốn thêm biểu đồ hoặc tạo tài liệu Word hoàn toàn mới.

Bước 2: Lựa chọn Thêm vàoChữ nằm ở góc trên bên trái của cửa sổ.

Bước 3: Lựa chọn Đồ thị.

Biểu đồ từ trong từ đề cập đến một số lượng lớn các đối tượng. Một số mục này chỉ là đồ thị.

Cách vẽ biểu đồ trong Word Hình 1

Bước 4: Di chuyển con trỏ chuột đến biểu đồ hoặc loại đồ thị bạn đã chọn. Ví dụ: chọn Đường kẻ Sundara Thống kê.

Bước 5: Một menu phụ xuất hiện với nhiều tùy chọn, bao gồm các định dạng và biến thể khác nhau. Chọn kiểu biểu đồ bạn muốn thêm vào tài liệu Word của mình.

Cách vẽ biểu đồ trong Word Hình 2

Bước 6: Bảng tính Excel mở ra và bạn nhập dữ liệu cho biểu đồ.

Cách vẽ biểu đồ trong Word Hình 3

Bước 7: Sau khi đã xem xong các lớp giá trị và tên dữ liệu, hãy đóng cửa sổ Excel để xem biểu đồ trong tài liệu Word mới hoàn thành.

Cách vẽ biểu đồ trong Word Hình 4

Bước 8: Bạn có thể sửa đổi dữ liệu của biểu đồ trong sổ làm việc Excel bằng cách chọn biểu đồ, chuyển đến tab Định dạng Biểu đồ, sau đó chọn Chỉnh sửa Dữ liệu trong Excel.

Hướng dẫn cách tạo biểu đồ trong Word trong Windows

Trong Windows, có thể tạo biểu đồ trong tài liệu Word:

Bước 1: Mở tài liệu Word mà bạn muốn thêm biểu đồ hoặc tạo tài liệu mới.

Bước 2: Chọn Thêm ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ từ.

Bước 3: Lựa chọn Đồ thị.

Cách vẽ biểu đồ trong Word Hình 5

Bước 4: Trong hộp thoại Chèn biểu đồ, Chọn biểu đồ hoặc loại đồ thị bạn muốn tạo. Chẳng hạn như dòng, thanh hoặc biểu đồ.

Bước 5: Mỗi nhóm biểu đồ có nhiều tùy chọn, bao gồm các định dạng và biến thể khác nhau. Khi bạn đã chọn biểu đồ hoặc đồ thị bạn muốn thêm, hãy nhấn Được rồi.

Cách vẽ biểu đồ trong Word Hình 6

Bước 6: Biểu đồ xuất hiện trong tài liệu Word và mở ra một cửa sổ mới với dữ liệu có thể chỉnh sửa ở định dạng bảng tính. Sửa đổi danh sách tên và dữ liệu, thay thế các giá trị văn bản và số hiện có bằng các số thích hợp. Các thay đổi được thực hiện trong sổ làm việc này được phản ánh ngay lập tức trong biểu đồ mới được tạo.

GHI CHÚ: Nếu bạn muốn chỉnh sửa dữ liệu của biểu đồ hoặc đồ thị, hãy nhấp chuột phải vào biểu đồ và chọn Chỉnh sửa dữ liệu trong Microsoft Excel.

Cách vẽ biểu đồ trong Word Hình 7

Khi bạn hài lòng với tên lớp và giá trị, hãy đóng cửa sổ bảng tính. Và quay lại Word để xem biểu đồ bạn đã tạo.

Thay đổi định dạng và chỉnh sửa dữ liệu của biểu đồ

Sau khi biểu đồ được tạo, các nút định dạng được đặt ở phía bên phải của biểu đồ. Nếu vì lý do nào đó mà các nút này không được hiển thị, hãy chọn biểu đồ. Sửa đổi cài đặt, cách tương tác với văn bản xung quanh nó, thêm hoặc xóa các phần tử khỏi biểu đồ (bao gồm tiêu đề, nhãn, chú thích), thay đổi kiểu và màu sắc của biểu đồ. Bạn nên lưu ý rằng các tùy chọn cấu hình khác được tìm thấy trong phiên bản Windows hoàn toàn khác với các tùy chọn cấu hình của MacOS.

Để truy cập và chỉnh sửa dữ liệu trong một biểu đồ, hãy chọn nó và nhấp chuột phải và chọn “Chỉnh sửa dữ liệu”Hoặc trên thẻ Nhấp vào Công cụ biểu đồ> Định dạng> Nút Chỉnh sửa Dữ liệu (hoặc Chỉnh sửa Dữ liệu trong Excel).

Cách vẽ biểu đồ trong Word Hình 8

Ghi chú cuối cùng: Bạn không thể tạo biểu đồ trong Word Online.