Chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ trên không đóng vai trò quyết định trực tiếp buộc chính Phủ Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris (27/1/1973) về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Theo dõi hết bài viết của BachkhoaWiki để hiểu rõ hơn về chiến dịch này nhé.

chiến dịch Điện Biên Phủ trên không