38 lượt xem

Công thức hàm số mũ, bình phương trong Excel 2010, 2013, 2016, 2019 | Thiennhan

Bạn cần đếm excel vuông không biết phải làm gì? Bạn đang tìm kiếm Cách viết số mũ trong Excel Không chắc chắn làm thế nào để làm điều đó?

nếu bạn không biết Chức năng POWER là công thức tính toán hàm mũ trong Excel.. Đây là công thức chung được sử dụng để tính toán các biểu thức tùy ý bằng cách tăng hoặc giảm lũy thừa của một số nhất định trong Microsoft Excel.

Trong toán học, số mũ rất hữu ích khi bạn muốn nhân một số với một số lần nhất định. Điều này đôi khi được gọi là lũy thừa của một số, trong đó số mũ liên quan đến số lần số đó được nhân lên. Ví dụ: hai đến lũy thừa của ba giống như hai nhân với ba: 2 x 2 x 2 = 8. Microsoft Excel cũng cung cấp một số số mũ khác nhau để biểu diễn trong bảng tính Excel, tùy thuộc vào cách sử dụng. Những gì là của bạn?

Hàm mũ trong Excel là gì?

Hàm lũy thừa trong Excel.còn được biết là Hàm POWER trong Excel, được sử dụng để tính toán một số mũ tăng lên thành lũy thừa của bất kỳ số nhất định nào. Trong hàm này, số mũ là một hằng số và còn được gọi là cơ sở của thuật toán tự nhiên, là hàm thừa số mũ trong Excel.

Cách tạo một hàm mũ trong Excel

Hàm Power trong Excel Trả về giá trị lũy thừa của một số. Công thức tính cấp số nhân Cần có hai đối số: số cơ số để nhân và lũy thừa, còn được gọi là số mũ. Để chỉ định một kết quả theo lũy thừa của hai trong số ba, hãy nhập = POWER (2,3) vào bất kỳ ô nào trong bảng tính Excel. Kết quả sẽ là 8. Hãy nhớ luôn sử dụng “=”Trước mỗi hàm nếu nó là phần tử đầu tiên trong ô.

Bạn có thể sử dụng số hoặc tham chiếu ô làm đối số Chức năng POWER. Ví dụ: nếu bạn muốn tính toán đầu vào công thức lũy thừa đặt số vào hộp A1bạn có thể nhập = POWER (A1,3). Sử dụng dấu hiệu $ trước nhãn cột trong các đối số, ví dụ: $ 1 A $là một tham chiếu tuyệt đối đến ô A1 và không thay đổi nếu công thức được sao chép hoặc di chuyển. Nếu bạn không sử dụng $vị trí của ô được chỉ định có thể được thay đổi.

Bên cạnh chức năng SỨC MẠNHExcel cũng có một tính năng khác được gọi là EXP cũng được sử dụng để tính toán số mũ. Tuy nhiên, hàm này thường được sử dụng để tính toán các công thức phức tạp hơn là các chỉ số đơn giản.

Hàm EXP được sử dụng để lấy số mũ của cơ số e, trong đó e là một số không đổi 2.71828182845904 (cơ số của thuật toán tự nhiên).

Cấp số nhân của 2 trong Excel là gì?

Chức năng POWER (hàm mũ trong Excel.) là một hàm được sử dụng trong tính toán lũy thừa trong Excel của một số với cơ số mũ được chỉ định. Kết quả trả về là giá trị của số đó sau khi nó đã được tính lũy thừa.

Chức năng POWER giúp bạn tính toán cấp số nhân của 2 trong Excel. tự động. Việc tính toán sẽ không cần sử dụng máy tính cá nhân mà cho kết quả rất chính xác.

Công thức hàm bậc hai trong Excel

=POWER(number;power)

Ở đó:

  • CON SỐ: Tượng trưng cho cơ số, số dùng để tính số mũ. Bất kỳ số thực nào cũng có thể được nhập.
  • SỨC MẠNH: Đây là số mũ bạn muốn tính toán để tăng lũy ​​thừa.

Ví dụ: =POWER (5; 2)kết quả sẽ là: 25.

Hàm POWER sẽ sử dụng cả hai đối số trên làm giá trị để tính toán dữ liệu. Trong đó số là cơ số và lũy thừa là cấp số nhân. Cả hai giá trị là bắt buộc và biểu thức sẽ rỗng nếu bạn bỏ qua hoặc bỏ qua hai đối số trên.

Cách tính hàm số mũ bậc hai trong Excel

Vui lòng sử dụng “toán tử”^“đánh dấu công thức Hàm mũ 2 trong Excel.

Ví dụ: Để tính bình phương của số 10. Trong Excel, bạn nhập cú pháp sau: = 10 ^ 2. Hệ thống sẽ tự động trả về kết quả của biểu thức trên là 100.

Ghi chú: Luôn viết “=”Đối với tất cả các công thức Excel.

Cách tính hàm bậc hai trong Excel Hình 3

Ngoài ra, bạn cũng có thể tính toán công suất giữa 2 ô trong máy tính bằng cách sử dụng “^“.

Cách tính hàm bậc hai trong Excel Hình 4

Sử dụng hàm POWER để tính số mũ trong Excel.

Hàm POWER trong Excel rất đơn giản và dễ sử dụng. Bạn có thể dùng Lệnh POWER để tính bình phương trong số 10 người như thế này:

=POWER(10;2)

Kết quả trả về là 100.

Sử dụng hàm POWER để tính số mũ trong Excel Hình 3

Tương tự với toán tử “^bạn cũng có thể làm được viết số mũ trong Excel giản dị Chức năng POWER. Sau đó, trong Excel, thực hiện bình phương hoặc độ của 2 ô chứa số. Xem ví dụ bên dưới.

Sử dụng hàm POWER để tính hệ số mũ trong Excel Hình 4


Đây là bài báo Hướng dẫn tính số mũ và số bình phương trong Excel. giản dị. Toán tử ‘^’ thường được sử dụng đánh số theo cấp số nhân trong Excel theo cách đơn giản nhất. Đối với các biểu thức phức tạp, hãy sử dụng một hàm SỨC MẠNH để có kết quả chính xác nhất.

Tôi ước bạn nhập số mũ trong Excel và hoàn thành phép tính thành công.

Bạn có thể quan tâm:

4.3
/
5
(
6

bình chọn
)

Bài viết cùng chủ đề: