20 lượt xem

d là gì trong Vật lý? Tổng hợp các công thức tính d lớp 11 | Thiennhan

d là kí hiệu của đại lượng nào trong vật lí? Trong bài viết này, GiaiNgo sẽ bật mí cho các bạn biết d là gì trong vật lý và tổng hợp các công thức liên quan.

d là ký hiệu đại lượng thường thấy trong vật lý. Duyệt với Giai Ngô D trong vật lý là gì và một số công thức liên quan đến d nhé!

D trong vật lý là gì?

D trong vật lý là gì?

d trong vật lý là trọng lượng riêng của một mét khối của một vật. Đơn vị đo trọng lượng riêng là niutơn trên mét khối (N / m3).

Nhà tài trợ

Công thức tính trọng lượng riêng của một vật được tính là tỉ số giữa trọng lượng và thể tích.

d = P / V

Nhà tài trợ

Ở đây: d là trọng lượng riêng (N / m3), P là trọng lượng (N), và V là thể tích (m3).

có cái gì trong hộp vậy

Bài tập điểm chuẩn liên quan đến công thức khối lượng riêng

Để củng cố kiến ​​thức về khối lượng riêng, chúng ta cùng giải một số bài tập liên quan đến công thức khối lượng riêng nhé!

Bài tập 1:

Một cục cát có thể tích 80 cm3 nặng 1,2 kg. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của khối cát đó.

Câu trả lời:

Theo đề bài ta có: 80 cm3 = 0,000008 m3.

m = 1,2 kg.

Khối lượng riêng của khối cát D = m / V = ​​1,2 / 0,0008 = 15,000 kg / m3.

Trọng lượng riêng của khối cát d = D x 10 = 150.000 N / m3.

Bài tập 2:

Khối lượng riêng của một hộp trà đối với một hộp trà có khối lượng tịnh 420g và thể tích 0,512 lít là bao nhiêu?

Câu trả lời:

Theo đề bài ta có: m = 420g = 0,420 kg.

V = 0,512 L = 0,000512 m3.

Trọng lượng riêng của hộp chè đó là: d = P / V = ​​10 m / V = ​​(10 x 0,420) / 0,000512 = 8230 N / m3.

Bài tập 3:

Mỗi viên gạch có khối lượng 1,8kg và thể tích 1400 cm3. Tính trọng lượng riêng của viên gạch đó?

Câu trả lời:

Theo đề bài ta có: V = 1400 = 0,01400 m3.

Trọng lượng riêng của viên gạch là: d = P / V = ​​(10 xm) / V = ​​(10 x 1,8) / 0,01400 = 1285,8 N / cm3.

Bài tập 4:

Nếu khối lượng tịnh của sữa trong hộp sữa là 387 g và thể tích là 0,314 lít thì khối lượng riêng của sữa gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 1,264 N / m3

B. 0,791 N / m3

C. 12643 N / m3

D. 1264 N / m3

Câu trả lời:

Theo đề bài ta có: m = 397 g = 0,397 kg

V = 0,314 lít = 0,000314 m3

Trọng lượng riêng của sữa: d = P / V = ​​(10 xm) / V = ​​(10 x 0,397) / 0,000314 = 12643 N / m3.

Vì vậy, câu trả lời chính xác là:

Xem thêm:

Một số công thức vật lý phổ biến

Giống như khối lượng, mọi thứ trên trái đất đều có khối lượng riêng, lực hấp dẫn riêng. Chúng ta không thể xác định các yếu tố này một cách tự nhiên mà phải dựa vào quá trình và tính toán.

Sau khi hiểu d là gì trong vật lý, mời bạn đọc tham khảo một số công thức thường gặp trong vật lý.

Công thức tính trọng lượng riêng dựa trên trọng lượng riêng

d = D x 10

Ở đây: d – khối lượng riêng (N / m3), D – khối lượng riêng (kg / m3).

Công thức tính lực kéo Aximeter

FA = dx V

Ở đây: FA là lực đẩy Archimedean (N), d là trọng lượng riêng (N / m3) và V là thể tích dịch chuyển (m3).

có cái gì trong hộp vậy

Công thức tính tỷ trọng

D = m / V

Ở đây: D – khối lượng riêng (kg / m3), V – thể tích (m3), om – khối lượng (kg).

Công thức tính tốc độ

v = s / t

Ở đây: v – tốc độ (m / s), s – quãng đường đi được (m) và t – thời gian để đi (s) quãng đường đó.

có cái gì trong hộp vậy

Công thức áp suất

p = F / SẼ

Ở đây: p là áp suất (Pa), F là áp suất (N) và S là diện tích áp suất (m2).

có cái gì trong hộp vậy

Công thức tính áp suất chất lỏng

p = dxh

Ở đây: p – áp suất chất lỏng (Pa) hoặc (N / m2), d – trọng lượng riêng chất lỏng (N / m3), oh – chiều cao cột chất lỏng (m).

Công thức cơ học

A = F xs

Ở đây: A là công do lực F (J) hoặc (Nm) thực hiện, F là lực tác dụng lên vật (N), os là quãng đường vật đi được (m).

Công thức tính công suất

P = A / t

Ở đây: P là công suất (W), A là công việc đã hoàn thành (J) và t là (các) thời gian hoàn thành.

có cái gì trong hộp vậy

Chúng tôi hy vọng rằng bài viết trên đã giúp bạn hiểu d là gì trong vật lý và tìm hiểu các công thức liên quan đến trọng lượng riêng. Theo dõi GiaiNgo để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!