19 lượt xem

Fecl2 Màu Gì? Fecl2 Ở Các Dạng Khác Nhau Thì Có Màu Gì? | Thiennhan

Tác giả: Mỹ Hạnh – Xuất bản: 2022-08-03

Trong bài viết tiếp theo hãy cùng BachkhoaWiki tìm hiểu FeCl2 có màu gì và ứng dụng của nó trong đời sống cũng như trong phòng thí nghiệm nhé.

FeCl2 có màu gì?? Ứng dụng của FeCl2 trong đời sống là gì? Cách cất giữ và bảo quản FeCl2? Cùng với nhau Bách KhoaWiki Tìm hiểu tất cả về FeCl2 thông qua bài viết này.

Khối lượng phân tử 126,751 g/mol
Trọng lượng riêng 3,16 gam/cm 3 (khan);
Quảng cáo

2,39 gam/cm 3 (dihydrat);

1,93 gam/cm 3 (tetrahydrat)

Độ nóng chảy 677 °C (1.251 °F; 950 K) (khan);
Quảng cáo

120 °C (dihydrat);

105°C (tetrahydrat)

Điểm sôi 1.023 °C (1.873 °F; 1.296 K) (khan)

Bài viết cùng chủ đề: