27 lượt xem

Kĩ Thuật Hay Kỹ Thuật? Đâu Mới Là Cách Viết Chính Xác Nhất? | Thiennhan

Có rất nhiều từ trong tiếng Việt hầu như không thể phân biệt được khi sử dụng y dài và i ngắn. Vì lý do này, nhiều người lầm tưởng rằng “kỹ thuật hay kỹ thuật?“mọi người đều đúng.

Nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, chúng ta phải chọn từ phù hợp để không làm thay đổi nghĩa của câu. để cho BachkhoaWiki Tìm hiểu khi nào sử dụng từ kỹ thuật và khi nào sử dụng từ kỹ thuật.

Quảng cáo