Tôi đang về nhà – Skylar Grey

Lời + dịch:

Và máu sẽ khô

Và máu sẽ khô

Dưới móng tay của tôi

Dưới móng tay của tôi

Và gió nổi lên

Và gió nổi lên

Lấp đầy cánh buồm của tôi

Lấp đầy cánh buồm của tôi

Vì vậy, bạn có thể nghi ngờ nó

Vì vậy, bạn có thể nghi ngờ

Và bạn có thể ghét nó

Và bạn có thể ghét nó

Nhưng tôi biết nó cần những gì

Nhưng tôi biết không có vấn đề gì

tôi về nhà

Tôi đã về nhà

tôi về nhà

Tôi đã về nhà

Nói với thế giới rằng tôi đang trở về nhà

Nói với thế giới rằng tôi đang trở về nhà

Để mưa cuốn trôi

Để mưa cuốn trôi

Tất cả nỗi đau của ngày hôm qua

Tất cả nỗi đau của ngày hôm qua

Tôi biết vương quốc của tôi đang chờ đợi

Tôi biết vương quốc của tôi đang chờ đợi

Và họ đã tha thứ cho những lỗi lầm của tôi

Và họ đã tha thứ cho những lỗi lầm của tôi

tôi về nhà

tôi về nhà

Tôi đã về nhà

Nói với thế giới rằng tôi đang đến ..

Nói với thế giới rằng tôi đang đến ..

Còn xa

Vẫn còn một chặng đường dài

Nơi tôi thuộc về

Nơi tôi thuộc về

Nhưng luôn luôn là bóng tối

Nhưng trời luôn tối

Trước bình minh

Trước khi bình minh đến

Vì vậy, bạn có thể nghi ngờ nó

Vì vậy, bạn có thể nghi ngờ

Và bạn có thể ghét nó

Và bạn có thể ghét nó

Nhưng tôi biết nó cần những gì

Nhưng tôi biết không có vấn đề gì

tôi về nhà

tôi về nhà

Tôi đã về nhà

Nói với thế giới rằng tôi đang trở về nhà

Nói với thế giới rằng tôi đang trở về nhà

Để mưa cuốn trôi

Để mưa cuốn trôi

Tất cả nỗi đau của ngày hôm qua

Tất cả nỗi đau của ngày hôm qua

Tôi biết vương quốc của tôi đang chờ đợi

Tôi biết rằng cả vương quốc đang chờ đợi tôi

Và họ đã tha thứ cho những lỗi lầm của tôi

Và họ đã bỏ qua những sai lầm của tôi

tôi về nhà

tôi về nhà

Tôi đã về nhà

Nói với thế giới rằng tôi đang đến ..

Nói với thế giới rằng tôi …

tôi về nhà

tôi về nhà

Tôi đã về nhà

Nói với thế giới rằng tôi đang trở về nhà

Nói với thế giới rằng tôi đang trở về nhà

Để mưa cuốn trôi

Để mưa cuốn trôi

Tất cả nỗi đau của ngày hôm qua

Tất cả nỗi đau của ngày hôm qua

Tôi biết vương quốc của tôi đang chờ đợi

Tôi biết cả vương quốc đang chờ đợi tôi

Và họ đã tha thứ cho những lỗi lầm của tôi

Và họ đã tha thứ cho những lỗi lầm của tôi

tôi về nhà

tôi về nhà

Tôi đã về nhà

Nói với thế giới rằng tôi đang về … nhà

Nói với thế giới rằng tôi đang trở về nhà.

Cảm ơn bạn..