10 lượt xem

Mẫu biên bản họp chi đoàn đề nghị xét duyệt công nhận đảng viên chính thức 2020 | Thiennhan

Mẫu Biên bản họp Chi bộ đề nghị kết nạp đảng viên chính thức vào năm 2020 cũng tương tự như mẫu biên bản họp chi bộ và mẫu biên bản họp chi đoàn buổi trước mà chúng tôi đã chia sẻ. Biên bản họp chi bộ xét duyệt đề nghị công nhận đảng viên dự bị là đảng viên chính thức cũng là một văn bản quan trọng đối với trường hợp đảng viên dự bị hoặc tạm chuyển đảng và nội dung chi tiết của nó. thành viên cho các nhiệm vụ chính thức. , thể hiện rõ thông tin, thành phần tham dự và danh sách quan trọng theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã thông qua. Tải xuống biên bản cuộc họp chi nhánh miễn phí ngay hôm nay để làm cho tất cả các quy trình báo cáo cuối năm diễn ra suôn sẻ và thành công.

Cùng gonhub.com xem một ví dụ nhé biên bản họp công đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức và nghiên cứu Nội dung chi tiết biên bản họp bộ phận phía dưới!

  • Ngày thứ nhất. Mẫu biên bản họp chi bộ Đề nghị kết nạp, công nhận đảng viên chính thức mới nhất năm nay

Mẫu Biên bản họp Chi bộ đề nghị xét công nhận Đảng viên chính thức năm 2020

  • 2. Nội dung chi tiết biên bản họp chi đoàn đề nghị xét công nhận đảng viên chính thức

Ban chấp hành LTC

……………………………………………………

PHÒNG THANH NIÊN ………………………….

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

Hà Nội, ngày….tháng……năm 20….

BIÊN BẢN LIÊN ĐOÀN PHỤ NỮ
Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Theo Điều 5 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

………… ……………………………………….. chi nhánh …………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… ……………………………………………………………………………………………… để trở thành thành viên chính thức.

Đối tượng tham gia: Đoàn viên

Toàn bộ ………. thành viên Công đoàn

Tham dự có:…………………….. đoàn viên

Vắng…….đoàn viên

Lý do:

……………………………………………………………………………………………………….

Những người tham gia:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Chủ trì hội nghị: Đồng chí……………………, chức vụ………….

Thư ký hội nghị: Mr.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ có ý kiến ​​nhận xét như sau (nêu rõ ý kiến ​​của từng người)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên thì đề nghị chi bộ, đảng bộ xét, công nhận đảng viên dự bị.
trở thành đảng viên chính thức sau khi được sự chấp thuận của……. đoàn viên công đoàn (chỉ tiêu……%) hết; số lượt không tán thành …………. đoàn viên, với lý do……………………

Cái ghế

thư ký

Những người tham gia

Tải mẫu biên bản họp chi đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức file.PDF Nơi đây

Tải về mẫu biên bản họp chi đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức.DOC Nơi đây

Hãy nhanh tay tải về mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên dự khuyết là đảng viên chính thức theo file word và file PDF đính kèm để các bạn biết cách viết biên bản họp chi bộ đầy đủ nhất nhé. Biên bản họp chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức năm nay cũng đã có một số nội dung sửa đổi quan trọng nên các bạn hãy nhanh chóng cập nhật bản tải về này ngay từ bây giờ. gonhub.com chúc các bạn xem tin vui vẻ.

Bài viết cùng chủ đề: