4 lượt xem

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức, công chức mới nhất 2020 | Thiennhan

Ví dụ về hình thức đánh giá, phân loại công chức, viên chức là một khuôn mẫu được thiết kế để đánh giá cá nhân cán bộ nhà nước. Thông tin chi tiết về nội dung của Phiếu đánh giá công chức này bao gồm Danh sách tự đánh giá, Bảng đánh giá, phân loại công chức của Trưởng phòng, Ban chỉ huy. Bạn có thể xem trước và tải về bảng đánh giá xếp loại nhân viên này để sử dụng trong các cuộc họp tổng kết cuối năm sau này.

Hãy cùng gonhub.com tham khảo nhé mẫu phiếu đánh giá xếp loại công chức Gần đây và đi qua Nội dung chi tiết của Phiếu đánh giá xếp loại công chức Dưới đây là cuối năm!

  • 1. Mẫu phiếu đánh giá xếp loại công chức mới nhất

Mẫu phiếu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2020 mới nhất

  • 2. Nội dung chính phiếu đánh giá xếp loại viên chức chi tiết nhất

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………
TRƯỜNG HỌC …………………….
—-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI NHÂN VIÊN

Năm ………….

Tên và họ: ………………………………………………………………………………………………….

Chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………… ..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………….

Tên nghề: ……………………. Hạng: …………………… .. Thang điểm: …………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC, TRẢ LẠI VÀ BỒI DƯỠNG CỦA CÁN BỘ:

1. Kết quả thực hiện công việc, nhiệm vụ theo hợp đồng lao động đã ký kết:

Hoàn thành tốt chương trình đầu vào âm nhạc, giúp học sinh ra trường kiến ​​thức môn học đạt 100% so với học sinh.

2. Thực hiện các quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Luôn tuân thủ đạo đức, lối sống lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, thực hiện tốt những điều không được đối với cán bộ, công chức.

– Có tính kỷ luật cao và ý thức tổ chức kỷ luật trong công việc, chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường và của ngành; không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức:

  • Có tinh thần đoàn kết nội bộ, ý thức tự giác cao trong công việc, trong quan hệ với đồng nghiệp, cởi mở, hòa đồng, hòa nhã với mọi người xung quanh.
  • Luôn nêu cao tinh thần công bằng chống hình thức, đối đầu, thiếu trách nhiệm, kỷ luật đối với đồng nghiệp, học sinh và cha mẹ học sinh.
  • Thái độ hòa nhã, khiêm tốn, chân thành, cởi mở với cha mẹ và mọi người khi giao tiếp trong công việc.
  • Học cách lắng nghe ý kiến ​​của mọi người, đồng nghiệp và học sinh để ứng xử và giao tiếp đúng mực trong công việc.
  • Giải thích cặn kẽ và thuyết phục những điều đồng nghiệp, người dân, phụ huynh và học sinh đang thắc mắc hoặc có thắc mắc.

4. Việc thực hiện các nhiệm vụ khác của công chức:

Tôi và gia đình luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với khu bằng cách tham gia đầy đủ các tiêu chí của khu đề ra như thuế nhà đất, an ninh quốc phòng, thuế chiếu sáng đường phố, thuế đường xe máy …

PHẦN QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

5. Có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

6. Kết quả hoạt động của các bộ phận được giao quản lý, lãnh đạo:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHÍNH THỨC

1. Đánh giá ưu nhược điểm:

Tôi luôn nghiên cứu, học hỏi để từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở các môn học mà mình phụ trách cũng như các môn học mà mình yêu thích dù không trực tiếp giảng dạy.

Về mặt xã hội, tôi đã tạo hai địa chỉ web để quảng bá kiến ​​thức liên quan và kinh nghiệm giảng dạy.

Tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, hồ sơ, sổ sách được giao.

2. Phân loại xếp hạng:

(Cho điểm đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không đạt nhiệm vụ)

…………………………………………………………………………………………………………

……….., ngày tháng năm….
Cán bộ tự đánh giá
(Ký, ghi rõ họ tên)

III. NHẬN XÉT TỪ CÁC CỘNG TÁC VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP

1. Ý kiến ​​của tập thể cán bộ đơn vị nơi công chức làm việc:

……………………………………………………………………………………………………….

2. Nhận xét của cán bộ quản lý trực tiếp công chức:

……………………………………………………………………………………………………….

………….., ngày tháng năm…
Người đứng đầu đánh giá trực tiếp
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ ỦY VIÊN BAN.

1. Ghi chú về ưu nhược điểm: …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:

(Đánh giá xếp loại theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không đạt nhiệm vụ)

……………………………………………………………………………………………………….

…………., ngày tháng năm…
Thủ trưởng các đơn vị
(Chữ ký, tên, đóng dấu)

Tải xuống Biểu mẫu Tệp Đánh giá và Phân loại Viên chức.PDF Nơi đây

Tải xuống Biểu mẫu Tệp Đánh giá và Phân loại Viên chức.DOC Nơi đây

Bạn chưa biết cách viết mẫu phiếu đánh giá xếp loại công chức năm nay theo chuẩn mới nhất, bạn cần tìm mẫu thông dụng được nhiều người sử dụng hiện nay, nhanh tay tải ngay mẫu phiếu đánh giá. phân loại cán bộ, nhân viên có sự gắn bó phù hợp để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Chúc bạn tải game may mắn và đừng quên like và share ngay bài viết này của gonhub.com nhé!