MSDS là gì? tìm hiểu chi tiết về bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất

msds là gì

MSDS (Material Safety Data Sheet) được gọi là bảng chỉ dẫn an toàn vật liệu (hóa chất), đây là một bộ tài liệu liên quan đến kỹ thuật xử lý an toàn sản phẩm và toàn bộ những thông tin sản phẩm, qua bài viết này thiennhan.info hi vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ MSDS là gì? Mục đích, trách nhiêm, nội dung, Quy định & hướng dẫn làm bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất

Bắt đầu thôi!!!

MSDS là gì?

MSDS là gì? MSDS là viết tắt của cụm từ Material Safety Data Sheet có nghĩa là bảng dữ liệu an toàn vật liệu, là một tài liệu kỹ thuật  chứa thông tin về ảnh hưởng sức khỏe tiềm ẩn của việc tiếp xúc với hóa chất hoặc các chất nguy hiểm khác và về quy trình làm việc an toàn khi xử lý các sản phẩm hóa học.

Bảng dữ liệu an toàn vật liệu MSDS

Bảng dữ liệu an toàn vật liệu MSDS

Một bảng MSDS chứa các đánh giá mức độ nguy hiểm trong việc sử dụng, lưu trữ, xử lý và các quy trình khẩn cấp liên quan đến vật liệu đó. MSDS chứa nhiều thông tin về vật liệu hơn nhãn dán trên bao bì và nó thường được cung cấp bởi nhà sản xuất.

Bây giờ chắc hẳn bạn đã hiểu MSDS là gì rồi phải không nào? phần tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về mục địch của MSDS nhé!!

Mục đích của bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất MSDS là gì? 

Ở phần trên, chúng ta đã hiểu được MSDS là gì. Vậy mục đích của một bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất MSDS là gì? Sau đây, Trung Sơn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

Mục đích của bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất MSDS

Mục đích của bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất MSDS

Một bảng MSDS giúp:

 • Cung cấp cảnh bảo về các mối nguy hiểm trong quá trình sử dụng vật liệu, những gì sẽ xảy ra nếu không tuân thủ các khuyến nghị. Và hướng dẫn xử lý trong trường hợp xảy ra tai nạn.
 • Cung cấp cho người lao động những thông tin cần thiết để sử dụng vật liệu một cách an toàn.
 • Giúp các tổ chức sử dụng hóa chất xây dựng được một môi trường làm việc an toàn, các biện pháp, thiết bị bảo vệ và các chương trình đào tạo lao động khi tiếp xúc với vật liệu trong quá trình làm việc.
 • Cung cấp thông tin cho người ứng cứu trong các trường hợp xảy ra sự cố. Nhận biết các triệu chứng của phơi nhiễm quá mức và các đề xuất xử lý trong từng trường hợp cụ thể.

Ai là người làm MSDS và trách nhiệm của các bên như thế nào?

MSDS sẽ được cung cấp bởi người bán hoặc nhà cung cấp sản phẩm.

Trách nhiệm của các bên liên quan đối với bảng MSDS

Trách nghiệm của các bên đối với MSDS

Về trách nhiệm của các bên liên quan

Các nhà cung cấp

 • Đảm bảo đầy đủ MSDS cho từng sản phẩm được nhập khẩu hoặc bán để sử dụng trong nơi làm việc
 • Đảm bảo MSDS  không quá ba năm trước ngày bán hoặc nhập khẩu và có sẵn bằng cả hai ngôn ngữ chính thức
 • Đảm bảo người mua sản phẩm có bản sao MSDS hiện tại tại thời điểm trước khi người mua nhận được sản phẩm.
 • Cung cấp mọi thông tin (kể cả những thông tin được coi là bí mật thương mại cho bất kỳ bác sĩ hoặc y tá nào yêu cầu thông tin cho mục đích chẩn đoán, điều trị y tế.

Tổ chức sử dụng

 • Đảm bảo rằng MSDS của nhà cung cấp được lấy từ nhà sản xuất
 • Đánh giá bảng MSDS nhận được để xác định ngày sản xuất.
 • Đảm bảo bảng MSDS được cập nhật không quá 3 năm kể từ ngày hiện tại.
 • Luôn cập nhật MSDS:
 • Không muộn hơn 90 ngày đối với thông tin nguy hiểm mới
 • Ít nhất ba năm một lần
 • Đảm bảo tất cả các bảng MSDS cần thiết đều có một bảng sao tại nơi làm việc.
 • Đảm bảo rằng nhân viên làm việc với sản phẩm phải hiểu rõ được nội dung yêu cầu trên MSDS, mục đích và ý nghĩa của thông tin chứa trong đó.
 • Đảm bảo hướng dẫn đầy đủ cho nhân viên về quy trình sử dụng, lưu trữ an toàn, xử lý sản phẩm, các phương án xử lí trong trường hợp xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
 • Cung cấp mọi thông tin bao gồm cả những thông tin được coi là bí mật thương mại cho bác sĩ hoặc y tá yêu cầu thông tin cho mục đích chẩn đoán, điều trị y tế
 • Chủ sử dụng lao động có thể tạo các bảng dữ liệu để cung cấp thêm thông tin hoặc thay đổi định dạng MSDS miễn là không ít hơn thông tin được cung cấp bởi MSDS của nhà sản xuất.

Người lao động

 • Theo dõi công việc an toàn hoặc các biện pháp phòng ngừa theo chỉ dẫn của chủ lao động
 • Biết vị trí của các bảng MSDS và cách tìm thông tin thích hợp về an toàn trong sử dụng và biện pháp sơ cứu

Nội dung của MSDS bao gồm những gì?

Nội dung của một bảng MSDS

Nội dung của một bảng MSDS

Nội dung của một bảng MSDS

Nội dung của một bảng MSDS

Một bảng MSDS sẽ bao gồm các nội dung sau:

 1. Thông tin sản phẩm: số nhận dạng sản phẩm (tên khoa học, tên thông thường), tên của nhà sản xuất,  nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại khẩn cấp
 2. Thành phần / Thông tin về các thành phần
 3. Xác định mối nguy: tính dễ cháy, khả năng phản ứng, mối nguy hiểm mãn tính, …
 4. Phương án sơ cứu: mô tả các phương án sơ cứu được đề nghị trong trường hợp xảy ra sự cố, ví dụ trong trường hợp nuốt phải hoặc hít phải chất, hoặc trong trường hợp tiếp xúc của sản phẩm hóa học với mắt hoặc da.
 5. Các phương tiện chữa cháy: các thiết bị, phương pháp và dụng cụ chữa cháy được khuyến nghị, điểm chớp cháy của chất, lớp chữa cháy, giới hạn dễ cháy trên và dưới (ULF – LFL), các sản phẩm đốt nguy hiểm, khuyến nghị để ngăn chặn các vụ nổ và hỏa hoạn
 6. Các giải quyết trong trường hợp giải phóng ngẫu nhiên: các xử lí trong trường hợp vô tình giải phóng chất hóa học hoặc hỗn hợp vào môi trường: đất, sông, đường thủy, nguồn nước uống được và không uống được, v.v.
 7. Điều kiện lưu trữ và xử lý được đề xuất: Đề xuất các quy trình cho việc xử lý, lưu trữ và sử dụng các chất hoặc hỗn hợp hóa học
 8. Kiểm soát phơi nhiễm / Bảo vệ cá nhân: phần này thường chứa các giới hạn phơi nhiễm cho mỗi quốc gia (được phân loại theo hình thức phơi nhiễm hoặc tiếp xúc quá mức), cũng như các thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) được pháp luật khuyến nghị hoặc bảo vệ (bảo vệ hô hấp, bảo vệ da, bảo vệ mắt, mặt nạ, v.v.)
 9. Tính chất vật lý và hóa học: tính chất của sản phẩm như áp suất hơi, mật độ hơi, khối lượng riêng, độ hòa tan trong nước, bề ngoài, mùi, điểm sôi, giá trị pH, độ nhớt, tốc độ bay hơi, điểm đóng băng, …
 10. Dữ liệu về tính ổn định và độ phản ứng: thông tin về tính ổn định của chất, các điều kiện cần tránh, không tương thích với các chất hoặc vật liệu khác, các sản phẩm phân hủy nguy hiểm, v.v.
 11. Thông tin về độc tính: thông tin về độc tính cấp tính và mãn tính của chất hóa học, có thể là dữ liệu về các đặc tính gây ung thư đã biết hoặc xét nghiệm labo
 12. Thông tin sinh thái: thông tin về độc tính sinh thái của sản phẩm hóa học, phân tích các thành phần của nó, khả năng phân hủy sinh học trong các môi trường khác nhau, v.v.
 13. Cân nhắc xử lý: phần này thường chứa các tham chiếu đến các yêu cầu pháp lý địa phương liên quan đến việc xử lý các sản phẩm hóa chất nguy hiểm
 14. Thông tin vận chuyển: tên vận chuyển, hạng nguy hiểm, số UN, nhóm gói
 15. Các quy định: phân loại chất theo TSCA, SARA, CERCLA, …, S- và R- Cụm từ
 16. Những thông tin khác: phần này thường trình bày một danh sách các chữ viết tắt được sử dụng trong MSDS, tham chiếu theo tiêu chuẩn Châu Âu hoặc Quốc tế (ISO), quản lý phiên bản MSDS, từ chối trách nhiệm, …

Quy định về MSDS của các nước trên thế giới

Tại Mỹ, yêu cầu MSDS phải báo cho người lao động về các khả năng gây thương tổn tiềm ẩn của mọi hóa chất trong khu vực sản xuất theo luật lao động.

Tại Canada, các nhà sản xuất được yêu cầu cung cấp tất cả các MSDS mà họ công bố cho dù vật liệu đó có trong Quy định vận chuyển hàng hóa nguy hiểm hay không.

Tại Việt Nam, các xí nghiệp sản xuất công nghiệp hiện đại đều bắt buộc phải có MSDS.

Hướng dẫn làm bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất MSDS

Hướng dẫn viết MSDS có thể được tìm thấy trong Bộ quy tắc liên bang ( 29 CFR § 1910.1200 )

Hướng dẫn làm bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất MSDS

Hướng dẫn làm bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất MSDS

Nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu hóa chất chuẩn bị bảng dữ liệu an toàn phải đảm bảo rằng nó bằng tiếng Anh và bao gồm ít nhất các phần sau, theo thứ tự được liệt kê (Xem Phụ lục D trong bộ quy tắc liên bang để biết nội dung cụ thể của từng phần của bảng dữ liệu an toàn

 • Mục 1, Nhận dạng vật liệu
 • Mục 2, Nhận dạng mối nguy hiểm
 • Mục 3, Thành phần / thông tin về thành phần
 • Mục 4, Các biện pháp sơ cứu
 • Mục 5, Các biện pháp chữa cháy
 • Mục 6, Các biện pháp giải phóng tình cờ
 • Mục 7, Xử lý và lưu trữ
 • Mục 8, Kiểm soát phơi nhiễm / bảo vệ cá nhân
 • Mục 9, Tính chất vật lý và hóa học
 • Mục 10, Tính ổn định và độ phản ứng
 • Mục 11, Thông tin về độc tính
 • Mục 12, Thông tin sinh thái
 • Mục 13, cân nhắc xử lý
 • Mục 14, Thông tin vận tải
 • Mục 15, Thông tin quy định
 • Mục 16, Thông tin khác bao gồm ngày chuẩn bị hoặc sửa đổi lần cuối.

Hi vọng qua bài viết này bạn đã hiểu được khải niệm của bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất MSDS là gì? và Mục đích, trách nhiêm, nội dung, quy định của nó, thông qua hướng dẫn làm bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất của thiennhan.info thì bạn có thể dễ dàng làm cho mình một bảng MSDS phải không nào?

Nguồn bài viết do CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUNG SƠN

 
You might also like

No results found

Uncategorized

More Similar Posts

No results found

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
You need to agree with the terms to proceed

Menu