17 lượt xem

Ngày Thương binh Liệt sĩ tiếng Anh là gì? | Thiennhan

Ý nghĩa ngày thương binh liệt sỹ 27/7

Ngày tàn tật và liệt sĩ trong tiếng Anh là gì?  0

Ngày Thương binh liệt sĩ (7/7) là ngày lễ hàng năm để tưởng nhớ các thương binh, liệt sĩ trong chiến tranh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày lễ này được ghi nhận là biểu hiện của truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Trong ngày này, chính quyền các cấp và các tổ chức cơ sở, trọng tâm là Hội Cựu chiến binh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, dâng hương tri ân các thương binh, liệt sĩ. Nghĩa trang…

Ngày tàn tật và liệt sĩ trong tiếng Anh là gì?

Ngày Thương binh và Liệt sĩ bằng tiếng Anh Ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam hoặc Ngày Thương binh Liệt sĩ.

Một số từ điển liên quan đến ngày Thương binh liệt sĩ 27/7:

– Warrior / wɔːr ‘ɪnvəlɪd / (n): thương binh

– War Martyr / wɔːr ‘mɑ: rtər / (n): người tử vì đạo

– Cách mạng cộng tác viên / anh hùng (n): người có công với cách mạng, anh hùng cách mạng

– Veteran (n): cựu chiến binh

– Friend (n): bạn bè, bạn đang đánh nhau

– Chemical warfare (n): chiến tranh hóa học

– War Heroes and Marty (n): anh hùng và liệt sĩ

– Monument to war Anh hùng và liệt sĩ (n): tượng đài các anh hùng liệt sĩ

– Heroic / hɪ’roʊɪk / (adj): anh hùng

– Vietnamese Heroic Mother (n): Bà mẹ Việt Nam anh hùng

– Giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước / ‘næʃnəl ˌlɪbə’reɪʃn ˌri: ˌju: nɪfɪ’keɪʃn / (n): (công việc) giải phóng và thống nhất đất nước.

– Patriot (n): người yêu nước, yêu nước

– Tội ác chiến tranh: tội ác chiến tranh

– Noble hope (n): sự hy sinh cao cả

Ngày tàn tật và liệt sĩ trong tiếng Anh là gì?  Đầu tiên