44 lượt xem

Nhiệt dung riêng là gì? Bảng nhiệt dung riêng của các chất | Thiennhan

Trong vật lý, chúng ta đã học về khái niệm nhiệt dung. Nhiệt dung riêng là gì?? Tuy nhiên, không phải ai cũng nhớ những khái niệm này để áp dụng vào thực tế. Vì vậy, chúng ta hãy làm rõ kiến ​​thức này trong bài viết này.

Nhiệt dung là gì?

Nhiệt dung là nhiệt lượng mà một vật hoặc khối lượng hấp thụ hoặc toả ra để tăng hoặc giảm 1K hoặc 1 ° C.

Nhiệt dung là gì?

Nhiệt dung riêng là gì?

Theo đề cương Vật Lí 8, nhiệt dung riêng được định nghĩa là:

Nhiệt dung riêng của vật liệu là nhiệt lượng cần thiết để đảm bảo một đơn vị đo mà vật liệu sẽ tăng nhiệt độ của nó thêm một đơn vị nhiệt độ.

Ký hiệu và đơn vị nhiệt dung riêng

Kí hiệu cho nhiệt dung riêng là gì?

Nhiệt dung riêng kí hiệu là C.

Người ta dùng nhiệt dung riêng để tính nhiệt khi xử lý nhiệt vật liệu xây dựng, đồng thời chọn vật liệu ở các điểm nhiệt.

Đơn vị đo nhiệt dung riêng là gì?

Trong Hệ thống đo lường tiêu chuẩn quốc tế, đơn vị của nhiệt lượng riêng là jun trên kilogam kelvin (J · kg − 1 K − 1 hoặc J / (kg K) hoặc joule trên mol kelvin).

Nhiệt dung riêng phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Nhiệt dung và nhiệt dung riêng là hai đại lượng có quan hệ mật thiết với nhau. Đầu tiên có nguồn gốc từ thứ hai.

Nhiệt lượng riêng cũng được coi là một biến trạng thái. Tức là nó chỉ liên quan đến thuộc tính bên trong của chất, không liên quan đến lượng của nó.

Do đó, nhiệt dung riêng của nó được biểu thị bằng nhiệt lượng trên một đơn vị hoặc tùy ý trên một khối lượng. Mặt khác, nhiệt dung phụ thuộc vào mức độ mà vật liệu được đề cập đến truyền nhiệt và về cơ bản không phải là một biến trạng thái.

Công thức nhiệt dung riêng của vật liệu

Công thức tính nhiệt dung riêng như sau:

Q = m. c. I E

Nhiệt dung riêng dựa vào công thức tính nhiệt lượng.

Ở đó:

  • Q là nhiệt (J)
  • m là khối lượng của vật (kg)
  • c – nhiệt dung riêng của vật liệu (J / kg.K).
  • ∆t: tăng hoặc giảm nhiệt độ của vật (0C hoặc K);

Bảng nhiệt dung riêng của vật liệu:

Vấn đề Nhiệt lượng riêng (J / kg.K)
Nhiệt dung riêng của sắt 460
Nhiệt dung riêng của đồng 380
Nhiệt dung riêng của nhôm 880
Nhiệt dung riêng của nước 4200
Nhiệt dung riêng của nước đá 1800
Nhiệt dung riêng của thép 460
Nhiệt dung riêng của dầu 1670
Nhiệt dung riêng của thép không gỉ 340 209
Nhiệt dung riêng của không khí 1005

Nhiệt dung riêng của nước như một hàm của nhiệt độ

Nhiệt dung riêng của vật liệu
Nhiệt dung riêng của vật liệu

Theo bảng trên ta có nhiệt dung riêng của nước ở độ K là 4200 J / Kg.K. Đó là khi chúng ta cần sử dụng 4200 nhiệt để tăng nhiệt độ của 1 mol nước thêm 1 K.

Ta có thể thấy nhiệt dung riêng của nước và nước đá là khác nhau. Do đó, các chất ở các nhiệt độ khác nhau có nhiệt dung riêng khác nhau.

Nhiệt dung riêng của nước theo độ C được tính như sau:

Ta có: K = ° C + 273,15

Vậy nhiệt dung riêng của nước tính theo độ C là:

4200 (J / kg.K) = 4200 / (1 + 273,15) = 15,32 (J / kg. ° C)

Cách tính nhiệt dung riêng của chất bằng nhiệt lượng kế

Công thức 1: Ta gọi là nhiệt dung riêng c. Khi đó một vật khối lượng m ở nhiệt độ t1 phải truyền một nhiệt lượng Q để nâng nhiệt độ của vật lên t2. Nhiệt dung riêng c sau đó được xác định theo công thức sau:

c = Q / (m (t2 – t1))

Công thức 2: Giả sử ta có một chất rắn đang nghiên cứu có khối lượng m, nhiệt độ t và nhiệt dung riêng c. Đặt vật rắn vào nhiệt lượng kế (có que khuấy) chứa nước ở nhiệt độ t1.

Cuộc gọi:

  • m1 là khối lượng của nhiệt lượng kế kể cả que khuấy
  • c1 là nhiệt dung riêng của vật liệu tạo nên nhiệt lượng kế.
  • m2 là khối lượng của nước trong nhiệt lượng kế.
  • c2 ở đây là nhiệt dung riêng của nước.

Nếu t> t1 thì vật rắn toả nhiệt gọi là Q và nhiệt độ của vật giảm từ t đến t2.

Q = mc (t – t2)

Lúc này nhiệt lượng kế có que khuấy và nước sẽ nhận đủ nhiệt để tăng nhiệt độ từ t1 đến t2.

Q = (m1.c1 + m2.c2). (T2 – t1)

Từ đó chúng ta sẽ có:

C = (m1.c1 + m2.c2). (T2 – t1) / (m. (T – t2))

Nhiệt dung riêng của vật liệu được tính bằng nhiệt lượng kế
Nhiệt dung riêng của vật liệu được tính bằng nhiệt lượng kế

Trên đây là một số thông tin về nhiệt dung là gì? Nhiệt dung riêng là gì? Bảng nhiệt dung riêng của vật liệu mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Nếu có góp ý hay thắc mắc gì về bài viết, hãy để lại bình luận bên dưới chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.