Đối tượng là thành phần cung cấp ý nghĩa cho câu của bạn. Trong cú pháp tiếng Anh, tân ngữ đóng vai trò giúp người nghe hiểu một cách khách quan hơn về những gì đang xảy ra hoặc đang xảy ra. Vì thế Ngôn ngữ của đối tượng là gì? Sau đó đăng nhập GiaiNgo để tìm câu trả lời qua thông tin bên dưới.

Ngôn ngữ Mới là gì?

Bổ ngữ là một bộ phận của vị ngữ câu. Đối tượng cũng được gọi là tân ngữ và thường được theo sau bởi động từ, liên từ hoặc giới từ. Nhiệm vụ của đồ vật là thể hiện suy nghĩ của người hoặc đồ vật bằng cách tác động lên một động từ hoặc giới từ đứng trước nó.

Ngôn ngữ Mới là gì?

Một câu có thể chứa một hoặc nhiều đối tượng. Khởi ngữ có thể ở giữa câu hoặc cuối câu, có thể là một từ hoặc một cụm từ.

Một số cách đặt tên cho các đối tượng trong các ngôn ngữ

Tiếng anh mới là gì?

Bổ ngữ trong tiếng Anh là tân ngữ. Nó là một từ hoặc cụm từ đề cập đến một đối tượng bị ảnh hưởng bởi chủ thể. Trong những câu sử dụng động từ chuyển tiếp, cần phải có một khởi ngữ để hoàn thành ý nghĩa của câu.

Câu chứa động từ gián tiếp có thể có hoặc không có khởi ngữ. Có hai loại tân ngữ trong tiếng Anh, tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp.

Ngôn ngữ mới của Trung Quốc là gì?

Từ mới trong tiếng Trung là 目的. Đối tượng trong tiếng Trung chỉ đối tượng của hành động tác động đến nó, vì vậy nó sẽ đứng sau động từ. Tân ngữ sẽ thường được dùng trong danh từ, đại từ, đại từ, v.v … và thường ở cuối câu.

Ngôn ngữ mới của Trung Quốc là gì?

Cũng có hai lớp đối tượng trong tiếng Trung Quốc. Có nghĩa là, có hai đối tượng liên tiếp trong một câu nói rõ hơn về hành động đó. Thông thường, tân ngữ đầu tiên sau động từ là người, và tân ngữ thứ hai là tân ngữ.

Ngôn ngữ Nhật Bản Mới là gì?

Ngôn ngữ của đối tượng trong tiếng Nhật là オ ブ ジ ェ ク ト. Đây là một danh từ hoặc tương đương với một danh từ. Một đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi một động từ.

Đồ vật trong tiếng Nhật là những từ dùng để chỉ hành động của người hoặc đồ vật. Tuy nhiên, trong tiếng Nhật, cách sử dụng các sự vật cũng khá linh hoạt, vì vậy hãy chú ý đến các cụm từ đứng trước hoặc theo sau nó.

Tiếng hàn mới là gì?

Ngôn ngữ của đối tượng là tiếng Hàn. Đây là những từ chủ yếu liên quan đến chủ đề. Điều này sẽ xác định cách thức ngữ pháp của từ. Trong một câu tiếng Hàn đơn giản, cấu trúc như sau: [Bổ ngữ] + [chủ ngữ] + [tân ngữ] + [động từ].

Tiếng hàn mới là gì?

Vị trí của chủ thể, đối tượng và bổ sung có thể thay đổi tự do. Do đó rất khó để phân biệt chủ thể với khách thể. Vì vậy, người Hàn Quốc sử dụng các tiểu từ để ngăn cách các thành phần trong một câu tiếng Hàn.

Các loại đối tượng trong tiếng Anh

Có hai loại tân ngữ trong tiếng Anh: tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp. Các đối tượng tiếng Anh thường được sử dụng với một giới từ hoặc trong. Nếu có hai tân ngữ trong câu thì tân ngữ thứ nhất là tân ngữ gián tiếp. Đối tượng này là tân ngữ trực tiếp.

Ý nghĩa của hai loại đối tượng trong tiếng Anh bao gồm:

  • Đối tượng Trực tiếp: Chỉ người hoặc đối tượng đầu tiên nhận được tác động của một hành động.
  • Đối tượng gián tiếp: Biểu thị đối tượng hoặc người mà hành động được thực hiện (hoặc được dành cho đối tượng hoặc người đó).

Mẫu đối tượng bằng tiếng Anh

Danh từ hoặc cụm danh từ

Danh từ hoặc cụm danh từ có thể là đối tượng câu trực tiếp hoặc gián tiếp. Ví dụ: I give him a pen = Tôi đã đưa cho anh ta một cây bút.

Ngoài ra, tính từ được dùng làm danh từ chung cũng có thể là tân ngữ của câu. Ví dụ: nghèo, giàu, trẻ, già,…

Đại từ

Đại từ tiếng Anh có thể là chủ ngữ của câu. Tuy nhiên, có những đại từ nhân xưng như: I, he, she, we, they, this,… chỉ có thể là tân ngữ chứ không thể là thực thể.

Ví dụ: tân ngữ trong câu “he”: She love it very much. (Cô ấy yêu anh ấy rất nhiều)

Mẫu đối tượng bằng tiếng Anh

Động từ

Vai trò chính của động từ trong câu là làm vị ngữ để diễn tả hành động trong câu. Động từ cũng có thể là các đối tượng có dạng vô cùng với to (động từ) hoặc chữ V.

Ví dụ: Đối tượng trong câu “Cost”: Tôi thích dành thời gian rảnh của mình cho gia đình. (Tôi thích dành thời gian rảnh của mình cho gia đình).

Câu danh từ

Ngoài một từ hoặc cụm từ là một đối tượng, một câu cũng có thể hoạt động như một đối tượng. Ví dụ: Cô ấy đồng ý gặp nhau vào tháng sau. (Cô ấy đồng ý gặp vào tháng sau)

Trong ví dụ này, tân ngữ của câu là câu “mà chúng ta sẽ gặp nhau vào tháng tới.”

Thứ tự của các thứ trong một câu

Thứ tự khởi ngữ trong câu là tân ngữ gián tiếp, đứng sau tân ngữ trực tiếp, phải có giới từ “to” hoặc “for”. Ví dụ: Một người mẹ làm một cái bánh cho các con của mình.

Thứ tự của các thứ trong một câu

Tân ngữ gián tiếp đứng trước tân ngữ trực tiếp (ngay sau động từ) không dùng giới từ. Vì vậy, bạn nên chú ý đến thứ tự của đối tượng để có một chương trình phù hợp.

Tại sao đối tượng lại quan trọng?

Khởi ngữ đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc câu. Nhiều động từ tiếng Anh yêu cầu các đối tượng phải sửa đổi chúng. Tuy nhiên, không phải tất cả các động từ đều cần tân ngữ. Một số động từ không yêu cầu tân ngữ. Chúng được gọi là động từ gián tiếp. Ví dụ: chạy, ngủ, khóc, chờ đợi, chết, ngã, v.v.

Tại sao đối tượng lại quan trọng?

Ngoài ra, có một số động từ yêu cầu tân ngữ trực tiếp hoặc tân ngữ trực tiếp và gián tiếp. Những động từ này được gọi là động từ chuyển tiếp. Ví dụ: eat (sth.), Break (sth.), Cut (sth.), Produce (sth.), Send (sth.) (Sth.), Give (yes) (sth.), …

Việc học tiếng Anh sẽ dễ dàng hơn nếu bạn biết cách nhận biết và sử dụng đúng đối tượng. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin GiaiNgo sẽ giúp bạn hiểu ngôn ngữ của đối tượng là gì. Đồng thời nắm được các loại tân ngữ trong tiếng Anh để có thể sử dụng chúng một cách tốt nhất.