28 lượt xem

Tính chu vi hình chữ nhật Lớp 3? Chi tiết và dễ hiểu nhất | Thiennhan

Tính chu vi hình chữ nhật Hạng 3 thế nào? Trong bài viết này, Giải Ngộ sẽ giải đáp tất cả những thông tin liên quan đến cách tính chu vi hình chữ nhật. Hãy cùng Giai Ngô tìm hiểu nhé!

Tính chu vi hình chữ nhật lớp 3

Hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông. Ngoài ra, hình chữ nhật còn được hiểu là tứ giác lồi có bốn góc vuông hoặc hình bình hành có một góc vuông.

Nhà tài trợ

Hình chữ nhật là hình có hai đường chéo bằng nhau cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường chéo. Hình chữ nhật là hình có các cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Phạm vi đẹp nhất

Nhà tài trợ

Chúng ta có thể nhận ra hình chữ nhật bằng các đặc điểm sau:

 • Hình tứ giác có 3 góc vuông.
 • Một hình thang cân và là một góc vuông.
 • Song song với một góc vuông.
 • Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.

Chu vi là gì?

Chu vi được hiểu là độ dài đo được của một đoạn thẳng bao quanh một mặt phẳng hai chiều. Nói cách khác, hình tròn là độ dài của một đoạn thẳng bao quanh diện tích của bức tranh.

Mỗi hình dạng được trình bày có một chu vi và cách tính khác nhau. Chúng ta thường sử dụng các phép tính chu vi như hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, hình tam giác, v.v. chu vi.

Chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu?

Chu vi hình chữ nhật là độ dài của đoạn thẳng bao quanh mặt phẳng hình chữ nhật. Chúng ta có thể tính chu vi của một hình chữ nhật từ các độ dài đo được của chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

Chu vi hình chữ nhật có thể được tính bằng tổng các độ dài của chiều dài và chiều rộng (cùng đơn vị) rồi nhân với 2.

Tập đẹp nhất

Công thức tính chu vi hình chữ nhật lớp 3

Dựa vào chu vi hình chữ nhật. Để tính chu vi hình chữ nhật, ta có công thức sau:

P = (a + b) x 2

Ở đó:

 • P là chu vi của hình chữ nhật.
 • a là chiều dài của hình chữ nhật.
 • b là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

Để hiểu rõ hơn về công thức tính chu vi hình chữ nhật lớp 3, GiaiNgo sẽ đưa ra ví dụ áp dụng sau nhé!

Một ví dụ về tính chu vi hình chữ nhật ở lớp 3:

Ruộng hình chữ nhật có chiều dài 9 cm, chiều rộng 7 cm. Chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật là bao nhiêu?

Câu trả lời:

Chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật là:

(9 + 7) x 2 = 32 cm

Đáp số: 32 cm

Một số dạng bài tập về cách tính chu vi hình chữ nhật lớp 3

Hình thức 1:

Tìm chu vi hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó

Đây là bài toán dễ nhất trong ba bài toán. Khi tính chu vi hình chữ nhật, khi biết chiều dài và chiều rộng, bạn chỉ cần áp dụng công thức:

P = (a + b) x 2

Ví dụ: Tính chu vi của một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 7 cm và 5 cm?

Câu trả lời:

Chu vi tấm bìa hình chữ nhật là: (7 + 5) x 2 = 24 cm

Tập đẹp nhất

Dạng 2

So sánh chu vi của các hình chữ nhật

Trong một dạng toán so sánh các chu vi của hình chữ nhật, chúng ta nên làm theo hai bước sau:

 • Bước 1: Tính chu vi mỗi hình chữ nhật. Trả về kết quả tính chu vi hình chữ nhật theo cùng một đơn vị đo.
 • Bước 2: Bắt đầu so sánh chu vi của các hình chữ nhật.

Ví dụ: So sánh hai hình chữ nhật sau:

 • Một hình chữ nhật ABCD có độ dài hai cạnh lần lượt là 9 cm và 7 cm.
 • Hình chữ nhật EFGH có chiều rộng 5 cm và chiều dài 7 cm.

Câu trả lời:

Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (9 + 7) x 2 = 32 cm

Chu vi hình chữ nhật EFGH là: (5 + 7) x 2 = 24 cm

Ta thấy 32 cm> 24 cm nên chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật EFGH.

Tập đẹp nhất

Mẫu 3

Chỉ định chu vi của một hình chữ nhật, cho trước chiều dài hoặc chiều rộng. Tính cạnh còn lại

Sử dụng biểu mẫu này để tính chu vi của hình chữ nhật này, chúng ta có thể làm như sau:

 • Bước 1: Đọc và xác định dữ liệu chủ đề đã cho.
 • Bước 2: Tính nửa chu vi hình chữ nhật. Công thức tính chu vi hình chữ nhật có 2 cách: chiều dài + chiều rộng hoặc chia chu vi hình chữ nhật cho 2 (P: 2).
 • Tìm nửa còn lại bằng công thức nửa chu vi hình chữ nhật = chiều dài + chiều rộng.

Phạm vi đẹp nhất

Ví dụ: Chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật là 32 m. Chiều rộng của sân là 7m. Tính độ dài thửa ruộng hình chữ nhật?

Câu trả lời:

Nửa chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là:

32: 2 = 16 năm

Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là:

16-7 = 9 năm

Lời giải lớp 3 bài tập tính chu vi hình chữ nhật trong SGK

Câu 1 trang 87 SGK ngữ văn lớp 3.

Tìm chu vi của một hình chữ nhật có:

Chiều dài 10 cm, chiều rộng 5 cm

Dài 2dm và rộng 13cm

Câu trả lời:

Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 10 cm, chiều rộng 5 cm là:

(10 + 5) x 2 = 30 cm

Ta có: 2dm = 20cm

Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 13 cm là:

(20 + 13) x 2 = 66 cm

Đáp số: 30 cm; 66 cm

Câu 2 trang 87 SGK ngữ văn lớp 3.

Thửa đất hình chữ nhật có chiều dài 35 m, chiều rộng 20 m. Tính chu vi của trái đất

Câu trả lời:

Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là:

(35 + 20) x 2 = 110 năm

Trả lời: 110 năm

Câu 3 trang 87 SGK ngữ văn lớp 3.

Xét hai hình chữ nhật ABCD có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 63 cm và 31 cm. Và hình chữ nhật MNPQ có chiều dài 54 cm, chiều rộng 40 cm. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

A. Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ

B. Chu vi hình chữ nhật ABCD nhỏ hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ

C. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ nhật MNPQ

Câu trả lời:

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(63 + 31) x 2 = 188 cm

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

(54 + 40) x 2 = 188 cm

Vậy đáp án đúng là C.

Tập đẹp nhất

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến công thức tính chu vi hình chữ nhật lớp 3. Chúng tôi hy vọng bài viết này của GiaiNgo đã giúp giải đáp mọi thắc mắc của các bạn về công thức tính chu vi hình chữ nhật. Hãy theo dõi GiaNgo mỗi ngày để biết thêm nhiều thông tin hay nhé!