109 lượt xem

Top 10 trung tâm tiếng Anh dành cho trẻ em tốt nhất TPHCM | Thiennhan

Địa chỉ 1: 189 Nguyễn Thị Min Khai, Q.1, TP. HCM (028) 7 102 9999

Địa chỉ 2: 78 Võ Thị Sou, Q.1, TP. HCM (028) 3 820 6742

Địa chỉ 3: 58B Trần Não, Q.2, TP. HCM (028) 7 300 0591

Địa chỉ 4: 2223 – 225 Nguyễn Duy Trinh, Q.2, TP. HCM (028) 7 300 8682

Địa chỉ 5: 243 – 245 Khan Hoi, Q.4, TP. HCM (028) 3 943 3416

Địa chỉ 6: 135 Ann Duang Vuong, Q.5, TP. HCM (028) 3 830 5210

Địa chỉ 7: 61 – 63 Mrs. Home, Q.6, TP. HCM (028) 3 817 2779

Địa chỉ 8: 961 Hầu Giang, Q.6, TP. HCM (028) 3 759 3727

Địa chỉ 9: 25 Nguyễn Khắc Viện, Q.7, TP. HCM (028) 5 413 7768

Địa chỉ 10: 706A Xa Lộ Hà Nội, Q. 9, TP. HCM (028) 3 736 7326

Địa chỉ 11: 167 Đỗ Xuân Hợp, P. Phú Long Long, Q.9 (028) 73097958

Địa chỉ 12: 444 Nguyễn Chí Thân, Q.10, TP. HCM (028) 3 957 5636

Địa chỉ 13: 187 Trường Chinh, Q.12, TP. HCM (028) 3 719 2411

Địa chỉ 14: 1113 Nguyễn Chưa Thủ, Q.12, TP. HCM (028) 7 300 6687

Địa chỉ 15: 55 Tu Kai, Quận 12, Hồ Chí Minh (028) 7300 5687

Địa chỉ 16: 2/1 Nguyễn Chưa Thủ, P. Hy Lạp, Q.12 (028) 73097959

Địa chỉ 17: 422 Quạt Xích Long, Q.Phú Nữ, TP. HCM (028) 3 995 9828

Địa chỉ 18: 105 Kông Hoa, Q. Tân Bin, TP. HCM (028) 6 292 2080

Địa chỉ 19: 201 / 36A Út Tịch, Q. Tân Bình, TP. HCM (028) 3 811 2844

Địa chỉ 20: 45B Hòa Bình, Q. Tân Phúc, TP. HCM (028) 3 961 1966

Địa chỉ 21: 475D Lê Trọng Tấn, Sun Kai, Tan Fu, Hồ Chí Minh (028) 7 300 7687

Địa chỉ 22: 679 Nguyễn Kế, Q. Gò Vấp, TP. HCM (028) 3 894 1888

Địa chỉ 23: 651 – 651B Kwang Trang, Q. Go Wap, TP. HCM (028) 7 301 7768

Địa chỉ 24: Không. 57 Quốc lộ 13, P. Thùng Than, TP. HCM (028) 3 551 4299

Địa chỉ 25: 09A đến Vĩnh Điện, Q.Thủ Đăk, TP. HCM (028) 7 300 0445

Địa chỉ 26: 485 Tô Ngọc Vân, Tom Fu, Q. Thủ Đăk, TP. HCM (028) 7 300 1356

Không cần tìm đâu xa